Teatr Słowacki w Krakowie
EN | PL
Minia_tour
Bajki robotów
Kariera Artura Ui
W Ogień!
Myśląca Ręka
Vernon Subutex
Tajemnice Wesela
Bolesław Śmiały
Rabacja
Zemsta
Z_biegiem lat_z_biegiem_dni
szklanepaciorki
Teatr w Krakowie. Prolog
Wyzwolenie
Plastiki
Strona główna Projekt Teatr XXI wieku Aktualności teatralne O nas w mediach Administracyjne Dla prasy Małopolski Ogród Sztuki Cyfrowe Dziedzictwo Partnerzy
 
Aktualności Repertuar Spektakle Zespół Teatr Galeria Bilety

Małopolski Ogród Sztuki


Galeria inwestycji


www.MOS.art.pl
BUDOWA MAŁOPOLSKIEGO OGRODU SZTUKI W KRAKOWIE

Inwestycja: Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki” finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi: 48 094 633 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 39 205 393 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 33 324 583,95 zł.


Umowę z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Skobud Sp. z o.o. z Żywca, Teatr podpisał 15 stycznia 2010. Prace rozpoczęły się miesiąc później.


Uroczystość otwarcia placu budowy „pierwszego multimedialnego ośrodka kultury w Małopolsce” (Gazeta Wyborcza), przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie, nastąpiło w piątek, 5 lutego 2010r.


W obecności wielu gości, reprezentujących władze samorządowe i państwowe, także projektantów i wykonawców obiektu, Marszałek Województwa Marek Nawara wraz z Leszkiem Zegzdą, Wicemarszałkiem Małopolski wręczyli dyrektorowi Teatru im. Juliusza Słowackiego, Krzysztofowi Orzechowskiemu umowę na dofinansowanie budowy ze środków UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata2007-2013. „Dzięki wspaniałemu projektowi Krzysztofa Ingardena, miejsce to może wzmocnić metropolitalną rolę Krakowa - zapewnia Marszałek Nawara (Polska Gazeta Krakowska).


Inaugurację inwestycji zwieńczyło symboliczne przerzucanie pasku, którym zastąpiono - ze względu na zamarzniętą ziemię - tradycyjne wbicie pierwszej łopaty, do czego z ochotą przystąpiło wielu z obecnych na spotkaniu gości. „Jedno jest pewne - napisano w relacji w Dzienniku Polskim - dzięki uporowi dyr. Orzechowskiego oraz poparciu inwestycji przez władze Małopolski, rudera przy ulicy Rajskiej zamieni się w obiekt godny nazwy ulicy, przywracający zarazem tradycję tego miejsca, które przed II wojną światową służyło m.in. teatrowi, kinu czy varietes”. Kolejną bardzo ważną uroczystością dla projektu było wmurowanie aktu erekcyjnego, która odbyła 18 listopada 2010r. o godz. 13.00 w obecności przedstawicieli Inwestora, Inwestora zastępczego, Wykonawcy oraz przedstawicieli władz Województwa Małopolskiego oraz Magistratu został wmurowany akt erekcyjny.


Obecnie inwestycja weszła już w fazę końcową. Po ukończeniu robót budowlanych i wykończeniowych, 24 lipca 2012r. Wykonawca zgłosił Inżynierowi Kontraktu i Inwestorowi obiekt do odbioru. Trwa jeszcze realizacja dostaw w ramach zakupu wyposażenia komputerowego i multimedialnego dla mediateki-arteteki.


W latach 2010-2012 powstał wspaniały nowoczesny obiekt kultury, który ma wielka szansę ze względu na swój innowacyjny charakter i bogata ofertę infrastrukturalną stać się jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Krakowa i Województwa Małopolskiego.


Przestała straszyć znajdująca się w opłakanym stanie rudera przy ul Rajskiej 12 (położona vis a vis Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej), w której mieściły się pracownie sceno-techniczne Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Małopolski Ogród Sztuki, będzie służył praktycznie dwóm instytucjom: Teatrowi im Juliusza Słowackiego i Wojewódzkiej Bibliotece Publiczne. W skrzydle od ul. Szujskiego powstała nowoczesna mediateka-arteteka, gromadząca multimedialne zasoby książek i muzyki, skrzydło od ul. Rajskiej zagospodarowane zostanie przez teatr - powstała tam wielofunkcyjna sala widowiskowa na ok. 290 miejsc, w której będą mogły odbywać się spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe, sympozja, konferencje, aukcje sztuki, pokazy mody itp. W Małopolskiem Ogrodzie Sztuki jest także sala kinowa na 78 miejsc, która może być wykorzystywana w sposób tradycyjny lub być doskonałym miejscem np. na monodramy, czy recitale.


Małopolski Ogród Sztuki to jedyna w swoim rodzaju i jedyna w regionie placówka wpisująca się w krąg szeroko rozumianych centrów kultury. Dzięki swojej architekturze i wnętrzom to obiekt nowoczesnych przestrzeni, które stwarzają możliwości prezentacji projektów artystycznych opartych na syntezie rozmaitych dziedzin sztuki. MOS to połączenie w jednym miejscu zróżnicowanej, szerszej niż stricte teatralna, oferty usług w zakresie kultury, sztuki i edukacji, mających na celu rozwijanie kompetencji kulturowych społeczności regionu i miasta, skierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców:  dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także zainteresowanych profesjonalistów, artystów i twórców.


Naczelne cele projektu stanowiące jego wartość dodaną to:


 • „Dla młodych, o młodych, przez młodych” - wsparcie twórczości i uczestnictwa ludzi młodych,
 • „Bez barier”- ułatwienie dostępu do tworzenia i uczestnictwa osobom ze środowisk zaniedbanych, wrażliwych społecznie i zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, ubodzy, starsi, spoza metropolii, obcojęzyczni itd.).

Przyszła oferta programowa MOSu zakłada silne ukierunkowanie na promocję sztuki współczesnej w różnych obszarach kultury , a także kształcenie i rozwijanie kompetencji kulturowych w zakresie odbioru sztuk współczesnych w ich nieskończonym bogactwie.


Głównym celem, poza aspektem kulturotwórczym, będzie więc wychowywanie przez sztukę, (a w przypadku niepełnosprawnych – terapia przez sztukę) oraz działania integracyjne w sztuce – warsztaty i spektakle z osobami starszymi, ze środowisk wrażliwych społecznie, zagrożonych wykluczeniem kulturowym.


Wiele inicjatyw kulturalnych teatr ma zamiar przygotowywać wspólnie z biblioteką. Pogadanki, spotkania, lekcje, warsztaty praktyczne powinny być powiązane z projekcjami, spektaklami lub koncertami. W MOS prezentować się będą mogły ciekawe zespoły teatralne i muzyczne, europejskie i światowe, ale także urzeczywistniać projekty pozainstytucjonalne grupy niezależne, regionalne, amatorskie itp..


Założono, iż od października 2012 do marca 2013 uruchamianie działalności MOS będzie odbywało się stopniowo w wersji "kroczącej". Każdy kolejny miesiąc zostanie poświęcony innej dziedzinie sztuki: październik - muzyce, listopad - teatrowi, grudzień - sztukom plastycznym i wystawienniczym.


Uroczysta inauguracja działalności MOS-u - Gala Otwarcia odbyła się w dniu 19 października 2012 r. Artystyczna część uroczystości składała się z widowiska multimedialnego mapping 3D „Tożsamość miejsca” autorstwa Aleksandra Janickiego koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą Krzysztofa Pendereckiego. Podczas części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli władz Województwa oraz świata kultury z obszaru Małopolski, podczas której osobom wyjątkowo zasłużonym dla powstania tej inwestycji wręczone zostały specjalnie zaprojektowane na te okoliczność medale pamiątkowe.

Kalendarium budowy

STYCZEŃ – LUTY 2010:
- Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów od strony ul. Szujskiego
- Renowacja i zabezpieczenie ściany historycznej w osi B - wykonano badania nawarstwień ściennych przez pracowników ASP, wykonano odkrywki tynku i wszelkich zamurowań w celu oceny stanu technicznego ściany.

MARZEC 2010:
- Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów – pozostała ściana w osi B z ściankami podtrzymującymi
- Renowacja i zabezpieczenie ściany historycznej w osi B - dokonano odzysku cegły „austriackiej” do uzupełnienia i nadmurówki ściany w osi B cegłą historyczną, opracowano dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opiniującą stan ściany.
- Rozpoczęcie badań archeologicznych.

KWIECIEŃ 2010:
- Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów –dokończono rozbiórki z usunięciem całego gruzu z placu budowy
- Renowacja i zabezpieczenie ściany historycznej w osi B - zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonano ręcznej rozbiórki ściany z oczyszczeniem, posegregowaniem i zeskładowaniem cegły przeznaczonej do odbudowy ściany.

MAJ 2010:
- Wytyczenie obiektu
- Początek prac przy ścianach szczelinowych – murki prowadzące, wykonanie pierwszych sekcji ścian szczelinowych

CZERWIEC 2010:
- Kontynuacja prac przy ścianach szczelinowych

LIPIEC 2010:
- Wykonanie wszystkich sekcji ścian szczelinowych, wykonywanie oczepu ścian szczelinowych
- Wykonanie przesłony poziomej przeciwfiltracyjnej od strony ul. Szujskiego
- Początek robót ziemnych pod kondygnacje podziemną budynku

SIERPIEŃ 2010:
- Wykonanie oczepu ścian szczelinowych
- Prace ziemne przy kondygnacji podziemnej budynku
- Roboty żelbetowe – wykonywanie płyty fundamentowej budynku
- Kontynuacja prac archeologicznych

WRZESIEŃ 2010:
- Roboty żelbetowe przy płycie fundamentowej budynku
- Zbrojenie i betonowanie ścian i słupów kondygnacji podziemnej
- Montaż żurawia od strony ulicy Szujskiego

PAŹDZIERNIK 2010:
- Roboty żelbetowe przy kondygnacji podziemnej budynku (ściany i słupy)
- Roboty żelbetowe przy płycie stropowej parteru
- Prefabrykacja konstrukcji stalowej dachu

LISTOPAD 2010:
- Kontynuacja robót żelbetowych na 1 piętrze budynku od strony ulicy Szujskiego
- Wykonanie ściany oporowej od strony ulicy Szujskiego
- Roboty żelbetowe przy ścianach zewnętrznych pod konstrukcję stalową dachu od strony ulicy Rajskiej

GRUDZIEŃ 2010:
- Kontynuacja robót żelbetowych na całym budynku
- Rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej dachu sali wielofunkcyjnej

STYCZEŃ 2011:
- Kontynuacja robót żelbetowych na całym budynku – ściana w osi B
- Montaż konstrukcji stalowej dachu sali wielofunkcyjnej
- Wykonywanie pokrycia dachu na segmencie od strony ul. Szujskiego

LUTY 2011:
- Rozpoczęcie prefabrykacji konstrukcji stalowej pergoli oraz wejść I i II
- Kontynuacja montażu konstrukcji stalowej dachu sali wielofunkcyjnej (pomosty techniczne, podstawy klimatyzatorów, schody)
- Pokrycie dachu sali wielofunkcyjnej blachą trapezową i wykonanie części izolacji dachowej
- Roboty instalacyjne (instalacje sanitarne, C.O., elektryczne)
- Roboty murarskie wewnątrz budynku (ściany działowe, zamurowania) i wykonywanie ścian działowych z płyt gipsowo kartonowych.

MARZEC 2011:
- Obróbki blacharskie pokrycia dachowego
- Kontynuacja prefabrykacji konstrukcji stalowych pergoli oraz wejść I i II
- Roboty instalacyjne (instalacje sanitarne, C.O., elektryczne)
- Wykonywanie docieplenia budynku
- Wykonanie świetlika dachowego nad salą wielofunkcyjną

KWIECIEŃ 2011:
- Montaż konstrukcji stalowej wejścia I i II
- Dalszy ciąg robót instalacyjnych wewnątrz budynku oraz wykonywanie przyłączy wod-kan.
- Izolacja ścian fundamentowych przy gruncie.
- Prefabrykacja konstrukcji aluminiowych oraz rozpoczęcie montażu wewnętrznych przeszkleń

MAJ 2011:
- Montaż wewnetrznych i zewnętrznych przeszkleń aluminiowych
- Roboty instalacyjne, głownie instalacja klimatyzacji i wentylacji, instalacje elektryczne i przyłącza wod-kan.
- Izolacje przeciwwodne dachu wejścia głównego.
- Prefabrykacja drzwi wewnętrznych stalowych.

CZERWIEC 2011:
- Izolacja termiczna stropu piwnicy mediateki
- Odtworzenie ogrodzenia od strony Przedszkola Samorządowego
- Roboty przy instalacji wentylacji i klimatyzacji
- Dostawa ceramicznych elementów elewacyjnych (żaluzji)

LIPIEC 2011:
- Roboty tynkarskie wewnątrz budynku
- Montaż podłóg poniesionych w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych
- Dostawa ceramicznych elementów elewacyjnych (żaluzji)
- Rozpoczęcie montażu głównej fasady aluminiowo - ceramicznej

SIERPIEŃ 2011:
- Przyłącze wod-kan od strony ulicy Rajskiej.
- Przyłącze energetyczne
- Roboty przy instalacji wentylacji i klimatyzacji
- Montaż fasady aluminiowej od strony ulicy Szujskiego

WRZESIEŃ 2011:
Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska w towarzystwie Marszałka Województwa Marka Sowy i małopolskich parlamentarzystów zwiedziła w piątek 23 września budowę Małopolskiego Ogrodu Sztuki, po której gości oprowadzał Krzysztof Orzechowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, inwestora nowego multimedialnego obiektu przynależnego do naszego Teatru. Spodziewane otwarcie MOS wiosną przyszłego roku.

PAŹDZIERNIK 2011:
- Wykonywanie wylewek betonowych
- Wykonywanie ścian z płyt gipsowo – kartonowych
- Roboty wykończeniowe w pomieszczeniu wymiennikowi
- Montaż balustrad szklanych

LISTOPAD 2011:
- Montaż konstrukcji wsporczej pod ceramikę fasadową
- Montaż rolet świetlika sali wielofunkcyjnej
- Układanie posadzki kamiennej w ciągach pieszych
- Izolacja i warstwy spadkowe na wejściu głównym do budynku

GRUDZIEŃ 2011:
- Montaż konstrukcji wsporczej wciągarek na sali wielofunkcyjnej
- Montaż konstrukcji wsporczej pod ekrany akustyczne na dachu budynku
- Układanie posadzki kamiennej w ciągach pieszych
- Izolacja ścian z plyt gipsowo - kartonowych

STYCZEŃ 2012:
- Wykonanie i montaż platform pod trybuny składane sali wielofunkcyjnej
- Wykonywanie okładzin granitowych schodów wewnętrznych
- Montaż ceramicznych żaluzji dachowych
- Montaż węzła cieplnego w wymiennikowni

LUTY 2012:
- Roboty przy instalacji wenylacji i klimatyzacji oraz ciepla technologicznego
- Montaż i uruchomienie napędu zapadni trybun składanych (spiraliftów)
- Montaż wciągarek na sali wielofunkcyjnej

MARZEC 2012
- Wykonanie pomieszczeń obsługi sali wielofunkcyjnej
- Montaż konstrukcji sufitu i obudowy ścian w sali kinowej
- Montaż dźwigów osobowych
- Montaż konstrukcji podłogi podniesionej sali wielofunkcyjnej
- Montaż ceramicznych elementów fasadowych od strony ulicy Szujskiego

KWIECIEŃ 2012
- Montaż ceramicznych elementów fasadowych od strony Przedszkola Samorządowego
- Układanie posadzki granitowej na wejściu głównym od strony ulicy Rajskiej
- Dostawa i montaż konstrukcji trybun składanych
- Montaż sofitów oświetleniowych
- Wykonanie podkładów posadzkowych w piwnicach i na parterze
- Montaż opraw oświetleniowych w mediatece

MAJ 2012
- Prefabrykacja podestów scenicznych sali wielofunkcyjnej
- Montaż skraplacza instalacji wentylacji i klimatyzacji na dachu sali wielofunkcyjnej
- Dostawa i montaż kurtyny z funkcją ekranu na sali wielofunkcyjnej
- Montaż okablowania i szaf elektrycznych w pomieszczeniach obsługi sali wielofunkcyjnej
- Kontynuacja kompleksowych robót wykończeniowych na całym obiekcie (szpachlowanie, malowanie, montaż sufitów)

CZERWIEC 2012
- Zakończenie montażu kształtek ceramicznych na fasadzie budynku
- Kontynuacja robót wykończeniowych na całym obiekcie
- Wykonanie nasadzeń roślin.

LIPIEC 2012
- Montaż wykładzin i ustawienie mebli w mediatece
- Wykonywanie posadzki przemysłowej typu ARDE
- Zakończenie robót przy zagospodarowaniu terenu
- Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego

SIERPIEŃ 2012 - PAŹDZIERNIK 2012
- czynności odbiorowe,
- wydanie Świadectwa Przejęcia,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Adres: pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków centrala: 12 424 45 00, 12 424 45 11, 12 424 45 44 e-mail:
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0,goodsport – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. offerclient - sesja klienta
 4. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 5. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 6. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 7. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 8. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com
 9. x-src, datr - używane przez facebook.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.